...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާދަ
ނ.
(1) ދެރަ ނުވާން ކަމަކާ ކުރިމަތިލާ ކުރިމަތިލުން.
(2) އެކަކަށްވުރެ އަނެކަކު ކުރި އެރުމަށް އަޅާބާރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރާދުކިއުން . ހަރިވާދަ . ހަރިވާދަޖެހުން . ހަމަލަ ދިނުން . ހާސްވުން . ނޭވާޖެހުން . ރޭސް . ރޭސް ދުއްވުން . ބައިތުބާޒީ . ބައިތުބާޒީކުރުން . ބާޒީ . ކަނިފަށް . ކަރުހިފުން . ކަފާސްލުން . ކުރިއަތުލުން . ކުޅިފަސް . ކުޅިފަސްލިބުން . އަސާ . އުނދަގޫ . އުއްޑުންޖެހުން . އެއްތުނޑިވޮޑެންޏާ އަނެއްތުނޑި ގިރާނެއެވެ. . އޮނުގަލަން . ވަނަހާހުރަ . ވާދަޖެހުން . ވާދެމުން . މުބާރާތު . މުއި . މުގޫ . މެޗު . ފަތިގަނޑުފިރުކާލެވޭވަރުނުވުން . ފިރީވާދަ . ފޫޅު . ފޫޅުވުން . ފޮއްދޫފޭލި . ދެރަ . ދެރަކުރުން . ދެބަފާދަރި . ދެކޮޅުއެއްވަރުވުން . ދޯނިޖެހުން . ތަދު . ތަޖުރިބާ . ތާރަފިނި . ތާޅަފިލިއޮޑީގެދުވެލި . ތޯޅުވުން . ގަޅަ . ގޮންޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ