...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާދިގުއުނދޯލި
ނ.
ދެފަށުން ނުވަތަ ހަތަރު ފަށުން ބައިން ޖަހައިގެން މަތީކޮޅު ދިގުކޮށް އެއްވަލަކަށް ނުވަތަ މިގޮތަށް ކޮންމެ ވަލެއް ވަކިން ނުވަތަ މިނޫންވެސް ގޮތަކަށް އެލުވާ އުނދޯލި، މިއުނދޯލި އާދައިގައި އެލުވާ އުޅެނީ އުސްގަސް ގަހުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޯބޮކުރިންލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ