...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާދީ
ނ.
(1) ދެފަރުބަދައެއްގެ ދެމެދުގެ އަޑިތަން.
(2) އޮއި ހިނގާބޮޑެތި ފެންފެންގަނޑުގެ ގޮނި ނުވަތަ އައްސޭރި ފަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު . އަނދިރިއަނދިރީން . ދިގުލާރި . ލޮލުންމަސްކެހުން . ގޮށްވިރުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ