...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާދޫ ކަނޑަށް ގަހާތަރި އޮއްސުން
"ވާދޫ ކަނޑަށް ގަހާތަރި އޮއްސުން" މ.
މަޖާޒު:
އިތުބާރު ނުކުރެވޭ މީހަކާ އެއްޗެއް ޙަވާލުކުރުމުން އެއެއްޗެއް ގެއްލިދާނެކަން އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ބުނެ އުޅޭ ބުނުމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވާދޫ ކަނޑަށް ގަހާތަރި އޮއްސުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ