...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާދޫބޭރަށްފަނާލުން
މ.
މަޖާޒު:
ނުވެވޭވަރުކަމެއް ކުރަން އުޅުން.
(ގދ.
ނުވަތަ ކ.ވާދ.
ބޭރަކީ ގިނަ މޫސުމުގައި ނަގިއްޔަކުން ފަނަޔަކުން ހިފަހައްޓާލަން ވަރަށް އުދަނގޫ އޮއިބާރު އަދި އޮއި ބަދަލުވާ (ތަނެކެވެ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ