...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާދެމުން
މ.
(1) އޮލައެއްޗަކުން ނުވަތަ ތަތް އެއްޗަކުން ވަކިކޮށްލެވޭ ބަޔާއެކު ދެމޭފަށް ނުކެނޑި ހުންނަ ހުރުން.
(2) ވާދަވެރިކަމުގެ ގޮތުން ވަލެއްގެ ދެކޮޅުގައި ހިފައިގެން ދެކޮޅަށް ދެމުން .
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނޯށްދެމުން . ވަލްދެމުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ