...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާތާ
ނ.
ބަނޑުހައިގަނެގެން ވާ ވަރުދެރަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުދަނޑިވުން . ހަތަރުމަސްދިހަވުން . ހަތްދުވަސް . ނަރުސިނގު . ނިމޭތަން . ރަނޑުރިހި . ކަންމަތި . އުމަތް . ވަކިހައްކަލޮ . ވައިހައްކަޅިހިފުން . ވައިހައްކަލޮ . ވަޖިދުވާތާރަ . ވާތާވި . ވިލުދޮޅި . މުންނާރުންގޮވުން . ދޮޅި . ލޭދުވަނި . ސަނާގަނޑު . ޒިކުރު . ޞަލަވާތުތަށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ