...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާތާވި
ނ.
(1) އިހުގައި ދިވެހި އަންހެނުން ލިބާސް ލައިއުޅުނު ފޮއްޗެއްގެ ނަން.
މީގައި ރޮނގު ހުންނަނީ ބައިބަޔަށެވެ.
(2) "ވާތާވުން" މިބަހުގެ ނިމިނިމުނުކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ