...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާތޮޅި
ނ.
ތޮޅީގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ދެތުންގަނޑު އެއްވަރު، އެހެން ތޮޅިއަށްވުރެ ހިމަ، ބުރަކަށި މަތީގައި ތަންކޮޅެއް ކޮތަރި ގިނަ ތޮޅި އެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ