...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާތް
ނ.
ވައަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުބީ . ހަތަރުފަރާތް . ހަތުރު . ހަތުރުކަން . ހިނގާޞަލަވާތް . ހިޖުރަ . ހޭކަޅުކުރުން . ނަބިއްޔާ . ރަސޫލާ . ރުއްހިންނުން . ރުއްމެންނުން . ބަތާހިނގުން . ބަޑިކޮޅު . ބިލެތް އޮޑި . ބޮޑުޞަލަވާތް . ކަނދިމަސް . ކަނދިދުވަސް . ކަންޒުހެދުން . ކަރައެޑާފަލި . ކުޑައޮނިފަރާތް . އަރިކަރު . އަރިކަރުލިބާސް . އަޝްރަފުލް މަޚްލޫޤާތު . އަޞްޙާބުބޭކަލުން . އާލުވެރިބޭކަލުން . އިތުރުކަލޭގެފާނު . އީދުބަތް . އުތުރު . އެންވަޑިފަލިޔަ . އޮގަރުކިޔެވުން . އޮގަރުމަސް . ވަޤުފުޞަލަވާތް . ވަޤްފުކޭން . ވާތްމަތި . މަސްދޯނިބޭލުން . މާއޮނިފަރާތް . މިންމި . މެދުބޭންދުން . ފަރާތް . ފަޅި . ފުރޮޅުބުރަށްއެނބުރުން . ފުއްޕާމޭ . ފެންކުޅީގެރި . ދަތުރުޞަލަވާތް . ދަސްވަޅު . ދާންމަތީވަޅުކޮޅު . ދާލަބޮޑުއަށި . ދިހަވަޅު . ދިމާއިދިކޮޅު . ދުންބެހެއްޓުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ