...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާތްފަރާތް
ނ.
(1) ވައަތް އޮންނަ ކިބަ.
(2) ކަނާތްފަރާތުގެ އިދިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުފަރާތް . ކުޑައޮނިފަރާތް . އުތުރު . މާއޮނިފަރާތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ