...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާތްތެރި
ނއ.
ކަންތައް ކުރާއިރު އާދަކޮށް ވައަތް އިސްކުރާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުބީ . ހަތުރު . ހަތުރުކަން . ކަންޒުހެދުން . ދިމާއިދިކޮޅު . ތެރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ