...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާލަންރޮނޑު
ނ.
ރޮނޑުގެ ބާވަތެއް:
މީގެ ނިގޫފަތް ހުންނާނީ ރާވަޅިޔެއްހެނެެވެ.
މި މަހުގެ ކުލައަކީ ގަދަނޫކުލައެވެ.
މަހުގެ ދަތް ހުންނާނީ ރަތްކުލަައިގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާވަޅިރޮނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ