...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާލަންމަސް
ނ.
ފަރުމަހެއް.
މިމަހުގެ އަނގަ ވަރަށް ކުޑަ ވާނެއެވެ.
މަހުގެ ނިގޫފަތުގެ ދެކޮޅު ހުންނަނީ މަހުގެ ފަހަތަށް ނަރުވައެއް ހެންނެވެ.
މަހުގެ ދެ އަރިމަތީގައި ނޫކުލައިގެ ރޮނގުތަކެއް މަހުގެ ހުރަހަށް ވާގޮތަށް ހުރެއެވެ.
މަހުގެ ކުލައަކީ ގަދަ މުށިކުލައެވެ.
އަލި އެޅޭ ގޮތަކުން ދަނބުކުލަ އަރައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ