...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާލަންމަޑި
ނ.
ކަނޑުފަޅުގައި އުޅޭމަޑީގެ ބާވަތެއް.
މަޑީގެ ބަނޑުފުށް ހުންނަނީ ހުދު ކުލައެއްގައެވެ.
ނަގޫ ދިގުވާނެއެވެ.
ބުރަކަށިމަތި ކަޅުވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވާލުމަޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ