...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާލާ
ނ.
(ޏ) ފަނިހަނދި ވައްތަރަށް ތިބޭ އެއަށްވުރެ ކަންފަތު އުރަހަދިގު އަދި ނަގޫފަތް އޫކޮށް ހުންނަ މަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާސް . ހުނ . ހުންގަބުޅަ . ހޭއް . ހޯއް . ނާ . ނާށިލުން . ނާނާ . ނުބައިއެއްޗެހި . ނޭވާހާސްވުން . ނޭވާހިއްލުން . ނޭވާކުރުވުން . ރާވާފިލާގަނޑު . ބަސްކަވައިލުން . ބުޅިގަނޑު . ބުޅިތުނބި . ބޫސްބޫސް . ޅަހީ . ޅޭ . ޅޭތް . ކަރުތާފަތްގަނޑު . ކިސަމަޑި . ކޮޑިވުން . ކޯމަސް . އަހޭ . އަލިފާނޯތް . އާނކިއުން . އިލްތިމާސް . އުކުނޑި . އެނހެ . އޮނުފަތިރާރާ . ވަށްތާ . މަތިކައިށި . މަތިއެޅުން . މަޑި . މުލުހާލުގެތުނބަށް . ފާބޯމަސް . ފިނދު . ފީކޯތް . ފޮތްހަދާމީހާ . ފްލޭޝް . ދަރިފުޅާ . ދަރިފުޅޭ . ދެންދެން . ތުއްތުއަޑު . ތޫނު . ލަގޮނޑި . ގަނޑޯގަނޑޯ . ގުގުރިދެމުން . ޒިޔާރަތްފުޅުލާރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ