...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާލި
ނ.
(1) ފަނި ހަނދި ވައްތަރަށް ތިބޭ އެއަށްވުރެ ކަންފަތް އުރަހަ ދިގު، އަދި ނަގޫފަތް އޫކޮށް ހުންނަ ފަރުމަހެއް.
(2) ބުރަކަށި މަތި ކަޅުމުށިކޮށް ބަނޑުދޮށް ހުދުކޮށް ހުންނަ މާރަގައިގެ ސިފަހުރި ކަނޑުމަތީ ދޫންޏެއް.
(3) ވާލު ބަލާ!
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަވާލި . ހޮނޑެލިފަހާވާލި . ނިއްތޮޅި . ނިވާލިއެޅުން . ރިނދަވާލި . ރުވާ . ރުވާކެނޑުން . ބަނޑަދޮންވާލަ . ބަރިގަނޑު . ބޭޑު . ކަރުގައިއެޅުން . ކަފިހިމަސް . ކިއްސަރައަޅަ . އުވަވާލި . އެކަވާލި . އޮޅެންސާލި . އޮއިވާލިކަކުނި . އޮއިވާލިއައިން . އޮއިމަސް . ވަރިއްސުން . ވާލުބޯ . ވެރިއްސުން . ވެޅަންސާލި . ވެޅެންސާލި . ވޮޅެންސާލި . މާލީސްކުރުން . މިއަވާލި . މުތްވާލި . މެއިވާލި . މޭވާލި . ފައްތުރަ . ފިލިތު . ދެދޮށިބެރެއްސި . ތަކަފިލޯށި . ތުންފުހި . ތުވާލު . ތުވާލް . ލޭނު . ގޮރުވެލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ