...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާލީ
ނ.
(1) ފަނިހަނދި ވައްތަރަށް ތިބޭ އެއަށްވުރެ ކަންފަތު އުރަހަދިގު، އަދި ނަގޫފަތް އޫކޮށް ހުންނަ ފަރުމަހެއް.
(2) ބުރަކަށި މަތި ކަޅުމުށިކޮށް ބަނޑުދޮށް ހުދުކޮށް ހުންނަ މާރަގައިގެ ސިފަހުރި ކަޑުމަތީ ދޫންޏެއް.
(3) ވާލު ބަލާ!
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަވާލި . ހަނދިވާލި . ހަތިކޮޅު . ހަލާދަނޑި . ހިލަވާލި . ރައްދުއަޑު . ބުޅިޖެހުން . ބޮސަރު . ކަށިވާލި . ކުވާލި . އަލި . އޫނ . އޮޅުންސުވާލި . އޯތް . ތޮށިވާލި . ސަންގުގެރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ