...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާލު
ނ.
(1) ދޭއްޗެއް ނުވަތަ އެއްޗެހިތަކެއް އެއްކުރުމަށް ނުވަތަ ފޭވެގެން ދިޔަނުދިނުމަށް ލަކުޑިން އަޅާ ހުރަސް.
(2) މަލަރުކޮށްއަޅާ އޮބި.
(3) ވޭވެރިޔާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިކޮޅުފުރާނޭވާފުޅުލެއްވުން . ހަށިފުރާނޭވާލުން . ހަށިފުރާނޭވާލެއްވުން . ހަނދުބަޑި . ހަނދޭގިރިކަން . ހަރޯދަ . ހަކުރާވަރު . ހަވަރުފެންފޮޅިޔަށްއެޅުން . ހަވަރުތުންފުހި . ހަވާލުވުން . ހަވާލުޖެއްސުން . ހަވީރު . ހަތަރުދަން . ހާނ . ހާތި . ހިންދިރުވުން . ހިކިއަމުރު . ހިކިއަމުރުކުރުން . ހިމާރަށްގޮވުން . ހުންޑީ . ހެނދުން . ހެއި . ހެޑުމާސްޓަރު . ހޭ . ހޮޑު . ނަންޑަވާލުން . ނަކީރު . ނައިބުފަތް . ނަވަށްކުރާބާރު އެނގޭނީ ކެނބަށެވެ. . ނަގައިލުން . ނާބަ . ނިންދާލުން . ނިވަލުން . ނިވާފޮތި . ނޫ . ނެއްތައިލުން . ނޭވާހިއްލުން . ނޭވާއެޅުން . ނޭވާލުމާބެހޭ ނިޒާމް . ނޭވާގިލުން . ނޭފަތް . ރައްދުކުރުން . ރަތްކޮށްލުން . ރަޙުމަތްތެރި . ރަޙުމަތްތެރިކަން . ރަޙުމަތްތެރިވުން . ރެކުން . ރޭދުވާ . ރޯމާދުވާލު . ރޯދަކުރުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ