...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާގަނޑު
ނ.
(1) ބޯކޮށް ގަސްހެދިފައި ހުންނަ ތަންތަން.
(2) ރޯނު ނުވަތަ ވަކަ ނުވަތަ ސުތުލި ނުވަތަ ނައިލޯނު ފަދަ އެއްޗަކުން އަޅާފައި ހުންނަ ވަލުގެ ބައެއް.
(3) ކުޅޭ ކުޅިވަރެއްގެ ނަން.
(4) ބިޑި ސުއްޓާ ސިނގިރެޓް ރޯކުރަން އަލިފާން ރޯކޮށްފައި އޮންނަ ވާބުރި.
(5) ވަގުތީގޮތުން ކަރަންޓު ބޭނުން ކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ދާފަރާ ލީނަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޫލޫންވާގަނޑު . ކަނިކެނޑުން . ކަނިއެޅުން . ކަނިވާ . ކަނިވާގަނޑު . ކެއްޓުނާރު . ކޮނޑެލިހައް . އަމަރާލި . އާލަވަބައި . އިސްތިންގީ . އޮޅުވާގަނޑު . އޮޅުމާރު . ވަލްގަނޑޮ . ވިނަވައު . ވިޔަގޮވި . ވޮޑެޔާ . މިޔަވާލި . ފޫބުރި . ފެންނަގާސަރަކަ . ފޯގަ . ދަންމާނުބޮޅު . ދުންބޯނޮޅި . ލައިސަން . ގޯސީތަރުނޭލު . ޓޮޕު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ