...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާގަނޑުކުޅުން
މ.
މަތީގައި ނުވަތަ ކަޑައެްގައި ވާބުރިއެއް އައްސައި އެވައު ބުރީގެ ކޮޅުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ހުންނަ މީހެއްގެ ގައިގައި ކެޔޮ ދަޅިން ތަޅާ ކުދީންކުރެ ކުއްޖެއްގެ ގައިގައި އަތް ނުވަތަ ފައި ޖައްސައިގެން ކުއްޖަކު ނުބައި ކުރުމަށް ކުޅޭ ކުޅިވަރެއް.
މި ކުޅިވަރުގައި ވައުގަނޑުގެ ދިގުމިނުން ދެވޭ ހިސާބަކަށްވުރެ ދުރަކަށް ނުދެވޭނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ