...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާގަތުން
މ.
(1) ބަތްކެއްކުމުގައި، ނާނދާވަރަށް ވަތުގައި ހިފުން.
(2) ނާށިފަދަ އެއްޗެހީގައި އަނދާ ހުޅުގަނޑު، އަޑުކިޔާފައި ކަފިކަތްޕަށް ދެމުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަތިއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ