...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާގިޖެހުން
މ.
(1) ބާރުލިބުން.
(2) ހަކަތަ ލިބުން (3) ފިރިހެން ޖިންސީ ގުނަވަނަށް އެދުންވެރިކަމުގެ ބާރުއައުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮޅުވުން . ދަނޑިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ