...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާސް
ނ.
(ބދ) ފުޅައު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްވަސްވާސްވުން . ހުވާހަ . ނޭވާ . ރޫހައެރުން . ބޮލަށްސަވާރުވުން . އިބިލީސް . ވަހުމު . މަގުފުރެއްދުން . ފިނިބަލި . ތުއްރަވާހި . ގޯސްކުރުން . ޝައްކު . ޝައްކުބަލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ