...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާޓަރުމަސް
ނ.
(ޅ) ކުޑަކުޑަ މަހެއް.
މަހުގެ ދިގަށް ހުދުކުލައާއި ކަޅުކުލައިގެ ރޮނގެއް ހުންނާނެއެވެ.
މިއީ މެކުނާއި ވަރަށް ވައްތަރުގެ މަހެކެވެ.
މި މަސް ޢާއްމުކޮށް އުޅެނީ ވާޓަރު ބުޑުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ