...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާޖިބުވުން
މ.
(1) ލާޒިމުވުން.
(2) ނުކޮށްނުވާނޭ ގޮތަށް ތިމާގެ މައްޗަށް ހުރި ކަންތައްތަކެއް ކުރަން ޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުޙަދަޘްވެރިވުން . ފަރުޟުވުން . ފެނަކާމަތިވުން . ގިރާއެރުން . ޙައްޤުވުން . ޙަދަޘުވެރިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ