...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިހަ
ނ.
އޭގެތާސީރުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑަށް ނުވަތަ ގުނަވަނަކަށް ގެއްލުންދޭ ނުވަތަ މަރާލާ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދަފަޅަ . ހަނދުފަޅި . ހަންޑިކައްޓަލަ . ހަރުބޭސް . ހަރުފަ . ހަރުފަވިހަ . ހަރުފަމުތް . ހިނބެ . ހިބަ . ހިބަހިކާ . ހިބަންމަސް . ހިލިބޭސް . ހުރަސްގަޅިލޮނދިމަސް . ހުވަނި . ހުދުހިލަފާޖާރު . ހުދުރަންކަރު . ހޫކުޅި . ހެއްދެވިހައި . ހޮޅުވުނެހަނދެ . ހޯގުޅާ . ނަށާމައު . ނާގަހަރުފަ . ނިލަންގޮނޑި . ނީލަން . ނީލަންގޮނޑި . ނުބައިއެއްޗެހި . ނުވަރޭފެން . ނޫހިލަފާޖާރު . ނޫމަދަރަކަ . ނެރުފާހަގަ . ރަންރޮނގުލޮނދިމަސް . ރާގޮނޑިކޮލި . ރިހުންނެގުން . ރުއްބުޑުފިލާ . ބަނޑިޔަލުފެން . ބަންޑުންލުން . ބަކަރިމުތް . ބަދުރާންމަހުކޮލި . ބިޗޫ . ބޭރަށްލުން . ބޮއިފައް . ބޮއްފަތި . ބޮވަނަ . ބޮލިފެން . ބޮލެވާޅިޖެހުން . ބޮޑުފިނިހައް . ބޯވަބޭންދުން . ޅަބޮނޑިބަތް . ޅަސަނދު . ޅޮހާރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ