...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިހަބަށި
ނ.
(1) ތަރުކާރީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބާވަތެއް.
މިއީ ވަރަށް ކުދިކުދިކޮށް ހުންނަ ވައްތަރެކެވެ.
ސިފަ ހުންނާނީ ވަށްކޮށެވެ.
ކޮންމެ ކީޅިޔެއްގައި އެތައް ބައްޓެއް ހުރެއެވެ.
ތަނޑި ކުރުކޮށް ހުރީމާ ފެންނާނީ ބަށިބޮނޑިޔެއް ހެންނެވެ.
ގާތްގަނޑަކަށް ބަށްޓެއްގެ ބޮޑުމިން ކުންނާރު އޮށެއްވަރު ވާނެއެވެ.
ގިތިއިރު ހުންނާނީ ފެހި ކޮށެވެ.
ދޮންވީމާ ހުންނާނީ ފުސް ރީނދޫ ކުލައެއްގައެވެ.
މީގައި ރިހަ ކެއްކީމާ ކުޑަ ހިތިރަހައެއް ހުރެއެވެ.
ގަހުގައި ވަރަށް ކަށި ގިނަ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަށިބަށި . ވެހަބަށި . ގަރުބަށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ