...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިހައޮށް
ނ.
މަސް ފަދަ ތަކެތި މެރުމަށް ނުވަތަ ހިފުމަށް ހަދައިފައި ހުންނަ ި ކުދި ވަރުގެ އޮށެއް.
މި ހުންނާނީ ގުޅައެއްގެ ސިފައިގައެވެ.
ކަކުނިފިލި ފަދަ އެއްޗަކާއި އެއްކޮށްފައި ފަރުމަސް އުޅޭ ތަންތަނަށް އުކުމުން އެކައިގެން މަސް، ވަރު ދެރަ ވެގެން ފެން މައްޗަށް އަރައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވެހައޮޓެ . ވެހައެށަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ