...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިހަފޮޅު
ނ.
(ލ.) ފުއްކައްކައިގެން ރޯފަތުގައި ހާކައި ހިއްކައިގެން ހަދާ ފޮޅިއެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވެހަފޮޑެ . ވެހަފޮޑޮ . ވެހެފޮޑޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ