...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިހަދަނޑި
ނ.
ގިނަފަހަރަށް ކަކުލުހުޅާ ތަނބިކައްޓާ ދެމެދުގައި ނަގާބައްޔެއް.
މިބަލިނަގައިފިނަމަ، އެހިސާބު ރަތްވެފައި، އަދި ދުޅަވާނެއެވެ.
މީގެ ބޯކޮޅު ހުންނަނީ ތިރިއަށްކަމަށް ބުނެއުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވިހަދަނޑިނެގުން . ވެހަދަނޑި . ވެހަދަނޑިޔާ . ވެހަދަނޑިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ