...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިހަލަގޮނޑި
ނ.
(1) ފަތްޕިލާވެލީގެ ތެރޭ ހިމެނޭ ވެލެއްގެ ގޮނޑިއެއް.
(ވިހަނުފިލުވައި މިކައިފިނަމަ (ވިހަވާނެއެވެ.) (2) ފަތްޕިލާވެލީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވެލެއް.
(މިވެލުގެ ފަތް ހުންނާނީ ފަހަތުކޮޅަށް ފުޅާކޮށް ކުރީކޮޅަށް ހިމަކޮށެވެ.
މާ ހުންނާނީ އޯކިޑުގެ ބައެއްވައްތަރުގެ މާ ހުންނަހެން ފިޔަ ކަފިވެފައެވެ.
މި މާ ފަރިވީމާ ރަތްކުލައަށް ބަދަލުވެއެވެ.
މިއީ ގޮނޑި ފައިބާ (އެއްޗެކެވެ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިކައްޓަލަ . ނީލަން . ނީލަންގޮނޑި . ނުބައިއެއްޗެހި . ވިހަމޫ . ވިހަތަން . ވެހަނަފިލާގޮނޑި . ވެހަތާން . ވެހަތެން . ވެހަލަގޮނޑި . ވެހެނަގިލާގޮނޑި . ތަރަފަނަ . ގޮނޑިފޭބުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ