...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިހަލުން
މ.
(1) ވިހައެއް ބޯންދިނުން ނުވަތަ ކާންދިނުން.
(2) ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއަށް ވިހައެއް ދާނޭގޮތް ހެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވެހަލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ