...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިހަގިގުނި
ނ.
ކުޑަވަރެއްގެ ގަހެއް.
މީގެހިކިތޮޅިތެޅުވީމާ ގިގުންޏެއް ފަދައިން ތޮށިގަނޑުގެ ތެރޭން އޮށްތައް ތެޅޭއަޑު އިވޭނެއެވެ.
މީގެ ދެވައްތަރެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވިހަފިލާ . ވެހަގިގިނި . ތޮރަގިގިނި . ގިގުނިގަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ