...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިހަގޮނު
ނ.
(މ) މޫދުގައި އުޅޭ ގޮނުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ މަޑުރަތްކުލައެއްގެ ގޮނެކެވެ.
މީގައި ހުދުކުލައެއްގެ ތިކިތަކެއް ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ