...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިހާރަ
ނ.
ބުދު ދީނުގެ މީހުންގެ ފައްޅީގެ ޢިމާރާތްތައް ހުންނަ މަރުކަޒު.
މިތާނގައި ހުންނާނީ އަޅުކަން ކުރަން ހަދައިފައި ހުންނަ ހަވިއްތަ، ދާގަބާ ފަދަ ތަންތަނާއި ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި، ހާލުދުރުން ދިރިއުޅޭތަންތަނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވެހާރަކަ . ފަށުރިއްސެއު . ދާގަބާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ