...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިހާލި
ނ.
(1) ހާވިޔާ.
(2) އެތަން މިތަނަށް ބުރަބުރައިގެން ދާދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާވިޔާ . ހާވިޔާވުން . ހޭވުން . ރޫޅައިލުން . ރޫޅުން . ބޮއްސުންލުން . ވިސްވިސްކެޅައުން . ވިސްވިސްކެޑުން . ވިސްވިސްވުން . ދަތިވާކުރުން . ތަޅައިބުރުއްސުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ