...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިހި
ނ.
(1) ދެދިހަ.
(2) 02.
(3) އޮނަވިއްސާއި އެކާވީހާއި ދެމެދުގެ އަދަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރިމި . ނަވާރަ . ރުނބާ . ކޮޑަބުރު . އޮނަ . ވިއްސަ . މަހާސިންކު . މުންޑުކޯޑި . ދެވި . ޒަވިޔަނި . ޓ . ޓަނު . ޓަވިޔަނި . ޖީލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ