...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިހުރުވުން
މ.
(1) (ބުރުއްސުން) އެއްޗެހިތަކެއް އެތަން މިތަނަށް ދާނޭހެން އުކުން.
މިސާލު:
ދަނޑުވެރިޔާ ގޮވާން އުކުން.
(2) ވައިގެ ތެރޭގައި ހޫރޭނެގޮތް ހެދުން.
މިސާލު:
ސްކޫލްކުދިން ދިދަ ހޫރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުރުއްސުން . ބުރުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ