...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިހެއުން
މ.
(1) މާބަނޑުން ކުއްޖާ ބޭރުވުން.
(2) އެއްޗެއްގެ ނަސްލުން އެއްޗެއް އުފެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިފަސޭހަވުން . ރަށްމެދަށް ވިހެއުން . ބަނޑުން ބޭރުވުން . ބަނޑުއަޅައިވިހެއުން . ވިހާ . ވެހުން . ދަރިމައިވުން . ދުނބުހި . ލުއިވުން . ގޭގާވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ