...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިހޭފަށް
ނ.
ބައެއް އެއްޗެތީގެ ބޭރު ކައިރިފަށުގައި ތިރިޔަށް އެލިފައި ހުންނާނޭހެން ރޫޖައްސައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ފަށެއް.
މިސާލު:
(ހ) ސަނދުވާގެ ވިހޭފަށް.
(ށ) ފަންކާގެ ވިހޭފަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތް . ބޮޑުފަންކާ . އަހަރުމަސް . ވިހިނިފަށް . ވިހިނިފަޓާ . ވިހޭފަށޮ . ވިހޭފަށް . ފަންކާތުނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ