...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިހޭގެ
ނއ.
ވިހެއުމާގުޅޭ.
މިސާލު:
ވިހޭގެބޭސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެޅަބޭސް . ވިހޭގެ . ވެހުމުގެބޭހެ . ވެހުމުގެބޭސް . ފެންފިޔަފާޅި . ފެންދަރު . ގޮހޮރަށް ނެގުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ