...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިހޭގެބަލި
ނ.
ވިހެއުމުގެ ތެރޭގައި ލިބޭ ގެއްލުމަކުން ކުޑަކަމުދިއުން ހިފިނުހުންނަ ގޮތްވުން.
ވިހެއުމުގެ ތެރޭގައި އަންހެނުންގެ ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމަށްޖެހޭ ބައްޔެއް.
މިބަލި ޖެހުމުން ކުޑަކަމުދިއުން ހިފިނުހުންނަ ގޮތްވެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ