...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިހޭގެބޭސް
ނ.
ވިހެއުމާ ގުޅިގެން މައިމީހާގެ ހަށިގަނޑަށް ކުރާ ފަރުވާގައި ހިމެނޭ ބޭސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވިހޭގެ . ވެހުމުގެބޭސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ