...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިނަ
ނ.
(1) ގޮފިނުވެ ފަތްހިމަކޮށް ހެދޭ ކުދިގަސް.
(ތޮނަ) (2) އަމިއްލައަށް ފަޅައިގެން ހެދޭ ކުދި ގަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިހެލެނބެލި . ހަންޑިކާށި . ހަންޑިކުންނާރު . ހަންޑިކުރާ . ހަތްބިންފާޅަ . ހަލުވިދާނަރު . ހިރިމިރިހި . ހިރިދަކަނދާ . ހިއަދެވިކަމަނާބޯ . ހުނިގޮނޑިފިލާ . ހުނިގޮނޑިދޫނި . ހުޅަނގުވިނަ . ހުޅުނބުފިލާ . ހުޅުބަލިފެލާ . ހުއި . ހުއިހެއްޕުން . ހުއިފަތުފެހި . ހުއިފަތް . ހޫފަތި . ނަންބަރުވިނަ . ނަންއަޅާވިނަ . ނެރުނޮޅުން . ރަތްވިނަ . ރީނދޫވެން . ރުއްބުޑުފިލާ . ބަކަރިފެލާ . ބިންހިމަ . ބިލަތްތޮނަ . ބިލެތުހުއި . ބިޗޫވިނަ . ބުރަފަތިހުއި . ބުރަފަތިވިނަ . ބުރު . ބުރުވަ . ބުޅިތޮނަ . ކަޅޮވާ . ކަފަބުރު . ކިރުތިނަ . ކުޅޭކުޅޭކަރަންފޫ . ކުއްޅަފިލާ . ކުދިންކުޅޭކަށިކެޔޮ . ކޭވައްބުރު . ކޮރުކޮކާހުއި . ކޮތަރުކާވިނަ . އަތިރީގޭވިނަ . އާވިމެޓާ . އެންމުލި . އެއްމުލިވިނަ . އޮރިމަސްފިލާ . ވިހަބުރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ