...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިނަގަނޑު
ނ.
ބިމުގައި އެއްވަރުކޮށް ވިނަހެދިފައިވާ ތަންތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުނިގޮނޑިދޫނި . މަސްކާށިދޫނި . މާކަނާތެޔޮފުޅި . ފެހެލަބޯ . ތޮނާޑާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ