...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިނަގަނޑުބަގުޑި
ނ.
(މ) (1) -މޫދުގައި ހުއިގަނޑު ތެރޭގައި އުޅޭ މަހަކަށް ކިޔާނަމެއް.
މިއީ ހުރަހަށް ކަޅުކުލައިގެ ގަޅީތަކެއް ހުންނަ މަހެކެވެ.
ބޮޑޫމިން 7 އިންޗިހާވަރު ވާނެއެވެ.
(2) މަޖާޒު:
އިހުޒަމާނުގައި ގޮވައިލުމަކަށް ދާ އެންމެ ދަށުދަރަޖައިގެ މީހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ