...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިން
ނނކ.
(ބދ.) (1) ބޭއްވި.
(2) ވިނުން މިބަހުގެ ނިމިނިމުނުކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިޔައުކުރުން . ހިޔައުވުން . ހުނގުލިރޯނު . ހުވާސް . ހެވީން . ރާފޮޅި . ރިޔާމަތީފަންގި . ބަންގާޅުނެވިން . ބަރުފަށުވި . ބައްދުރުމާ . ބަގިޔާ . ބިނާޓު . ބިނާޓުކުރުން . ކަމީރު . ކެވެލި . ކޭލި . ކޮނޑުކެނޑި މަހާނަގައު . ކޮޅުމަތި . ކޮޅުމަތިހެދުން . ކޮޅުމަތިލުން . އަންގާ ނަކަތްތެރިކަން . އަރަގު . އަވަލި . އަވިންދާނަ . އާވިއެރުވުން . އިލިފަތި . އިޑިއައްޕަން . އޮރުދާ . ވިންދި . ވިންދު . ވިންދުބެލުން . ވިންދުވަޅު . ވިންދުޖެހުން . ވިލާ . މޭފާރު . ފުރާޅު . ފޮނިބިސްގަނޑު . ފޮޅު . ދުލުވިންދުހުއްޓައި ބުނާބަސް . ދޮންނަމީހުން . ދޮންވުން . ގޮވިން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ