...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިންނާނަ
ނ.
ފަންޑިތަވެރިން ގެންގުޅޭ ޚިޔާލީ ދެތްވެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަންގާ ނަކަތްތެރިކަން . އަވިންދާނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ