...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިންދު
ނ.
(1) ހިތުގެ ހިނގުމާ ގުޅިގެން ވަކިހަމައަކަށް ނާރުތަކަށް އަންނަ ލޮޅުން.
(2) މަޖާޒު:
ޢާންމު ވިސްނުމާއި ޚިޔާލު ހުރިގޮތް.
މިސާލު:
ޤައުމުގެ ވިންދުގެ އިޙްސާސް ހުރީ ރަނގަޅަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުވާސް . ވިންދި . ވިންދު . ވިންދުބެލުން . ވިންދުވަޅު . ވިންދުޖެހުން . ދުލުވިންދުހުއްޓައި ބުނާބަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ